SKL Keuringstation

SKL Keuringstation

SKL LogoNiestijl Mechanisatie is een officieel door SKL - Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek - erkend keuringsstation voor diverse soorten apparatuur en machines. Éen van de eisen is dat Niestijl Mechanisatie moet voldoen aan vastgestelde voorschriften qua testapparatuur en keurmeesters, en dat de keuringen uitgevoerd worden volgens een vastgesteld uniform protocol. Tijdens de SKL keuring wordt de werking van de te keuren spuitmachine door middel van een aantal metingen uitgebreid gecontroleerd. Door deze keuring is het mogelijk de onderhoudstoestand van de machine in kaart te brengen en om de verdeling van de spuitvloeistof te beoordelen. De SKL keurmeester zorgt ervoor dat de resultaten van de keuring samengevat worden in een keuringsrapport. In dat rapport is een overzicht terug te vinden van alle gemeten waarden en eventuele gebreken.

Wanneer keuren?

Per 1 juli 2006 is de keuringsfrequentie vastgesteld op 3 jaar. Daarnaast is elke uitgevoerde keuring is nu in principe 3 jaar geldig, tenzij bij bepaalde kwaliteitssystemen een andere frequentie is voorgeschreven. Na de keuring plakt de keurmeester van Niestijl Mechanisatie een goedkeuringssticker op de machine, daarop staat tot wanneer de goedkeuring geldig is. De eigenaren van de spuitmachines moeten zelf in de gaten houden wanneer hun machine weer gekeurd moet worden. Niestijl Mechanisatie keurt jaarlijks in de periode Maart / April, mail of bel voor de exacte keuringsdata.

Waarom keuren?

Een veldspuit die in goede conditie is, is de basis voor een optimaal bestrijdingsresultaat. De periodieke SKL keuring door Niestijl Mechanisatie zorgt ervoor dat uw veldspuit in goede conditie blijft. Bij de SKL keuring speelt onder meer een efficiënt gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen een grote rol. De door Niestijl Mechanisatie goedgekeurde machines doseren uiterst nauwkeurig en hebben geen problemen met ongewenste emissie. Door de periodieke keuring gecombineerd met regelmatig onderhoud bij Niestijl Mechanisatie blijft de spuitmachine tijdens zijn hele levensduur in een goede conditie. Dat voorkomt storingen en kostbaar oponthoud in het gewasbeschermingsseizoen.

Wat wordt er gecontroleerd tijdens de SKL keuring?

Tijdens de keuring zal de complete spuit gecontroleerd worden en zullen er een aantal metingen worden verricht. De keuring bestaat onder meer uit de volgende onderdelen waarop gecontroleerd wordt:

  • Lekkage, zowel stilstaand als onder druk.
  • Spuitank, tankdeksel, afleesbaarheid tank inhoud.
  • Meet-, regel- en controle organen, manometer, drukaccumulator.
  • Slangen, leidingen, filters en zeven, spuitdoppen, dophouders.
  • Pompsysteem; meting van de capaciteit en conditie van de pomp.
  • Roersysteem; pulsaties en controle werking van het roersysteem.
  • Het bedieningsorgaan en spuitbeeld / spuitverdeling.
  • Het complete functioneren, de werking en de staat van de spuitbomen.
  • Spuitgeweer / spuitpistool.

Afspraak maken voor een SKL keuring voor uw veldspuit?
Klik hier voor het maken van een afspraak met Niestijl Mechanisatie
of bel direct via 0598 43 2000.

Ik wil een afspraak maken voor een SKL keuring