Leveringsvoorwaarden

METAALUNIEVOORWAARDEN

Op al onze uitgebrachte offertes, opdrachten en andere gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam en luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden kunt u hier downloaden als pdf.