17 maart 2016: TopCon GPS Opfrismiddag

17 maart 2016: TopCon GPS Opfrismiddag

Het seizoen begint bijna weer en de tractoren en machines worden klaar gemaakt voor het nieuwe seizoen en krijgen hun onderhoud en servicebeurten.

Doordat dan ook de GPS weer opgestart gaat worden en dat is toch alweer een aantal maanden geleden, ontstaat daardoor soms de vraag “hoe zat dat ook alweer…”. Veelal wordt Niestijl Mechanisatie dan gebeld en wordt het probleem telefonisch opgelost of we komen op locatie. Steeds vaker wordt dan de vraag gesteld of er meer tijd is voor extra uitleg. Om aan deze vraag te kunnen voldoen hebben wij in samenwerking met de TopCon importeur, de MechanGroep, een gebruikers opfrismiddag georganiseerd.

Deze middag zal plaatsvinden op donderdag 17 maart 2016 van 13.00 tot 17.00 uur.

Tijdens deze opfrismiddag wordt er met een kleine groep stap voor stap het GPS systeem doorgelopen en de nieuwste updates besproken. Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen en eventueel aan te geven tegen welke problemen aan gelopen wordt. Voor de productspecialist hebben de systemen geen geheimen dus elke vraag of probleem zal beantwoord en uitgelegd worden. Naast de productspecialist zal onze GPS specialist Albert Hegeman uiteraard aanwezig zijn, maar ook onze nieuwe monteur Miklos Vosjan die ruime ervaring heeft met GPS systemen zal aanwezig zijn.

Als tegemoetkoming in de kosten rekenen wij voor deze opfrismiddag   35,00 excl. btw per persoon. Graag vernemen wij vooraf of u interesse in deze opfrismiddag heeft en met hoeveel personen u komt. Daarnaast zouden wij graag alvast een aantal vragen van u willen ontvangen per email. Dit kunnen vragen zijn met betrekking op de werking maar ook over het gebruik van het GPS systeem.

Opgave voor deze opfrismiddag en de vragen kunnen per email aan aanmelden@niestijlmechanisatie.nl 
dit kan tot 15 maart 2016.

Wij horen graag van u en wellicht tot donderdag 17 maart.

 

Naar het overzicht van nieuwsberichten